ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Μαρία Αναστασίου
IDEABAR STUDIO
Χρίστου Σαμάρα 7, Λιοπέτρι
5320, Αμμόχωστος
Κύπρος

 

ΑΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: όπως αναφέρεται παρακάτω, είναι το άτομο που αναφέρθηκε παραπάνω και οποιοσδήποτε άλλος απασχολείται από το IDEABAR Studio. Ή κάποιος συνεισφέρων, όπως άλλως θεωρείται απαραίτητος για τους σκοπούς αυτού του ιστοτόπου υπογράφοντας το περιεχόμενό τους.

1. ΕΙΚΟΝΕΣ + ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Όλες οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ και προστατεύονται από τους νόμους περί Κυπριακών και Διεθνών Πνευματικών Δικαιωμάτων, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. Η αναπαραγωγή ή η διανομή οπτικού περιεχομένου στο σύνολο του ή σε μέρος αυτού, υπό οποιαδήποτε μορφή ή αντικείμενο, χωρίς την ρητή (γραπτή) άδεια του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, απαγορεύεται αυστηρά. Η κοινοποίηση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνεται μόνο εάν πιστώνεται πλήρως το μήνυμα με το όνομα του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ή το IDEABAR STUDIO και συνοδεύεται από συνδέσμους που αναφέρονται στο αρχικό περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου.

2. ONLINE + ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης και δεν αποτελεί νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή και ο χρήστης δεν πρέπει να βασίζεται σε αυτό. Οι αιτήσεις ευθυνών σχετικά με τις ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση οποιωνδήποτε παρεχόμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, θα απορριφθούν. Συγκεκριμένες επαγγελματικές συμβουλές για οποιοδήποτε συγκεκριμένο ζήτημα μπορούν να παρασχεθούν επικοινωνώντας με το IDEABAR STUDIO μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οποιεσδήποτε και όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των όρων αυτής της Αποποίησης Ευθυνών). Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα περιεχόμενα του ιστότοπου θα είναι απόλυτα ακριβή και ενημερωμένα ανά πάσα στιγμή.

3. ΑΝΑΦΟΡΕΣ + ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που είναι πέραν των ευθυνών μας. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές απορρήτου τέτοιων ιστοτόπων. Οι σύνδεσμοι προς την αρχική μας σελίδα μπορούν να γίνουν, υπό τον όρο ότι γίνονται με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτουν τη φήμη μας ή δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν. Δεν πρέπει να υπάρχει σύνδεσμος με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή επικύρωσης εκ μέρους μας, όπου κανένας δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργηθεί σύνδεσμος προς τον ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε ιστότοπο χωρίς την ρητή (γραπτή) άδεια του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ο ιστότοπός, το λογότυπο, το κείμενο, οι φωτογραφίες, τα ονόματά και γενικότερα κάθε επικοινωνία προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τους συνεργάτες μας ή τα μέρη που σχετίζονται με το IDEABAR STUDIO. Απαγορεύεται η χρήση και / ή η αλλαγή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως εγγράφονται σε αυτό το άρθρο. Για παράδειγμα, τα σχέδια, οι φωτογραφίες, τα ονόματα, τα κείμενα, τα λογότυπα, οι συνδυασμοί χρωμάτων κ.λπ. δεν μπορούν να αντιγραφούν ούτε να αναπαραχθούν χωρίς προηγούμενη και ρητή γραπτή άδεια. Σε άλλη σημείωση, ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ σκόπευε να μην χρησιμοποιήσει κανένα υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, να πιστώνει σωστά τα πνευματικά δικαιώματα αυτών. Σε περίπτωση που εντός της παρούσας δημοσίευσης / ιστοσελίδας εντοπιστεί υλικό που δεν έχουν πιστωθεί τα πνευματικά του δικαιώματα, σημειώστε ότι η πηγή δεν μπορούσε να καθοριστεί από τον ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ και συνεπώς η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων δεν προοριζόταν. Σε αυτή την περίπτωση, το υλικό θα πιστώνεται ή θα παρακρατείται σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη του. Τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για οποιοδήποτε υλικό δημιουργείται από τον ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ διατηρούνται και μπορεί να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί το υλικό αυτό με την εκπεφρασμένη (γραπτή) άδεια του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Σεβόμαστε την επιλογή σας να χρησιμοποιήσετε το ideabarstudio.com και το δικαίωμά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ως εκ τούτου, διαβεβαιώνουμε τη διατήρηση του δικαιώματός σας στην ιδιωτικότητα. Το IDEABAR Studio δεν πωλεί, νοικιάζει ή με άλλο τρόπο ανταλλάσσει τις πληροφορίες των χρηστών του ιστοτόπου του με τρίτους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από εσάς για να αξιολογήσουμε αυτόν τον ιστότοπο και να βελτιώσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Ωστόσο, οποιεσδήποτε πληροφορίες που μοιράζονται με το IDEABAR Studio είναι απόλυτα εμπιστευτικές και με κανένα τρόπο δεν μοιράζονται με τρίτους online ή εκτός σύνδεσης.

6. ΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αυτή η αποποίηση θεωρείται μέρος αυτής της δημοσίευσης στο διαδίκτυο. Εάν κάποια τμήματα ή τμήματα αυτού του κειμένου δεν είναι νόμιμα, ακριβή ή σωστά, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των υπόλοιπων τμημάτων παραμένουν ανεπηρέαστα από αυτό το γεγονός.